Day​ 8​ วันนี้หลุดกินขนมถ้วย​ ไม่ได้ตั้งใจเลยจริงจริ๊งงงงง บันทึกการกิน เช้า​…


Day​ 8​
วันนี้หลุดกินขนมถ้วย​ ไม่ได้ตั้งใจเลยจริงจริ๊งงงงง😅

📝บันทึกการกิน
เช้า​ กาแฟดำ
เที่ยง​ หมูปิ้ง
บ่าย​ แอบกินขนมถ้วย
มื้อเย็น​น้ำตกหมู​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *