سةموني كيتؤ – ٤.٥ گم كارب بؤ هةر دانةيةك. بؤ ئةوانةش زور گونجاوة كة ريجيمي…


سةموني كيتؤ – ٤.٥ گم كارب بؤ هةر دانةيةك.

بؤ ئةوانةش زور گونجاوة كة ريجيمي ئاسايي ئةكةن.

بؤ ئةوانةش كة نةخؤشي شةكرةيان هةية.

Keto Buns – 4.5g carb for each

.
.
.
.
.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *