رژيم كتوژنيك يكي از رژيم هاي پرطرفدار در اين روزهاست كه بسياري از ورزشكاران ، فو…


رژيم كتوژنيك يكي از رژيم هاي پرطرفدار در اين روزهاست كه بسياري از ورزشكاران ، فوايد مختلفي از اين رژيم را بازگو مي كنند .

اما اين رژيم واقعا چه تاثيراتي در تمرين💪🏻 دارد؟

برخي مقالات نشان داده اند كه رژيم كتوژنيك🥑 و كم كربوهيدرات مي تواند در ورزشكاران استقامتي استراتژي موثري براي كاهش 📉درصد چربي و وزن در طول دوره ٣ تا ١٢هفته باشد.

همچنين مطالعات محدودي بيانگر بهبود چشمگيري در عملكرد تمرينات زير بيشينه (٦٠درصد) مي باشند.

بسياري از ورزشكاران كه تمرينات قدرتي انجام مي دهند نگران تاثير منفي اين رژيم بر ميزان قدرت خود هستند اما اين رژيم در كوتاه مدت تاثير منفي بر عملكردآنها ندارد با اين حال ممكن است موجب كاهش📉 توده عضلاني و كند كردن روند هايپرتروفي عضلات اسكلتي شود.

📍توجه شود كه:
رژيم كتوژنيك ، از جمله رژيم هايي است كه حتما با بررسي سوابق پزشكي و شرايط فرد تحت نظر متخصص تغذيه دنبال شود در غير اين صورت ممكن است موجب آسيب گردد.

خوشحال میشیم مارو دنبال کنید 😊 وپست موردعلاقتون رو لایک کنید 😉
Follow us @triple_mfit
Follow us @triple_mfit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *